Visie en aanpak

‘Ik geloof dat loopbaanbegeleiding één van de allerbelangrijkste instrumenten kan zijn om in te spelen op de huidige evoluties op de arbeidsmarkt. Het zet mensen aan tot reflectie,  actie en het nemen van verantwoordelijkheid  om te streven naar een duurzame loopbaan.’

Mijn missie is om mensen te helpen om opnieuw ‘werkvreugde’ te ervaren. Werk bepaalt voor een groot stuk onze identiteit als mens. Ik geloof dat werk een zeer krachtig medicijn kan zijn tegen allerhande ziektes.

Te vaak wordt werk als een ‘straf’ gezien of een ‘moeten’. Wanneer je echter een job hebt die nauw aansluit bij jouw talenten en vaardigheden binnen een gezonde werkomgeving kun je heel veel werkvreugde ervaren.

Vaak zitten we vast of ‘in de knoop’ rond onze loopbaan. Mijn rol is om mensen terug te stimuleren deze loopbaanknoop te ontrafelen en op een bewuste en actieve manier hun loopbaan in handen te nemen.

Een loopbaan is nooit af, maar continu in ‘ontwikkeling’. We maken hoogtes en laagtes mee tijdens onze loopbaan. Mijn rol is om mensen vaardigheden aan te leren om hun loopbaan actief bij te sturen, afgestemd op hun eigen werkbehoeften en die van de omgeving.

Vol enthousiasme en passie ga ik samen met jou op pad. Je loopbaanvraag gaan we samen stap per stap ontrafelen. Op een spontane en creatieve manier help ik ‘moeilijke’ knopen te vertalen in concrete uitdagingen en acties. Ik stimuleer je om te groeien in een richting die nauw aansluit bij jouw authentieke zelf. Jij behoudt volledig ‘zelfleiderschap’ over je proces, maar met mij aan je zijde.  Ik geef niet zomaar advies maar via een rode draad doorheen onze gesprekken gaan we stap voor stap een richting uit!

Ieder mens is een uniek wezen

Ik geloof dat elk mens een krachtig en uniek wezen is met voldoende zelfkennis en zelfreflectie. Daarnaast beschikt elk mens ook over de nodige veerkracht om zichzelf bij te sturen in zijn of haar loopbaan. Mijn rol bestaat erin om mensen te stimuleren opnieuw verbinding te leggen met de bron van innerlijke wijsheid en innerlijke groei.

Structuur op maat

Ik werk met een eigen uitgewerkte groeimethodiek en een bijhorende ‘groeimap’, opgebouwd vanuit mijn jarenlange ervaring.  Tussen de sessies door stimuleer ik jou om ook zelf actief verder je loopbaan te onderzoeken.  Je krijgt een groeimap mee met ‘groeiwerk’ om zo nog verder te verdiepen op de verschillende loopbaandomeinen en acties te ondernemen.  Bij mij geen ‘losse flodder’ oefeningen maar een ‘structuur’ op maat. Elke sessie staan we stil bij een loopbaandomein en gaan we dit verder ‘uitspitten’. We bouwen samen aan een ‘groeiwijzer’ die je de juiste richtingen kan aangeven op het einde van het loopbaantraject en ook concreet aanzet tot actie!

Wanneer je nog meer nood hebt aan extra groeistof kun je een groeiatelier volgen. Een groeiatelier is een kortdurende training in een kleine en veilige groep waarin je een specifieke loopbaanvaardigheid nog dieper gaat ontwikkelen of ‘boetseren’. Ook sta je stil bij je eigen ‘groeidrempels’ of belemmeringen die je groei in de weg staan.

Inzicht leidt alleen tot verandering

als je er iets mee doet!

Elk loopbaantraject eindigt met een ‘open’ einde. Ongetwijfeld gaan er nog veel uitdagingen op je pad komen na het traject.  Vroeger hadden we vaak ‘lineaire’ loopbanen. We oefenden een job uit tot aan ons pensioen. Nu zien we dat onze loopbanen ‘circulair’ verlopen en we af en toe voor nieuwe uitdagingen en keuzes komen te staan. Een goede loopbaancoach leert je hiermee om te gaan. Dankzij het loopbaantraject heb je nu voldoende inzichten in jezelf en heb je een eigen opgebouwd innerlijk kompas dat je kan vertrouwen bij het nemen van verdere loopbaankeuzes.

"Een goede coach maakt zichzelf overbodig"

Deze website maakt gebruik van cookies. Wenst u verder te gaan?