Outplacement

begeleiding

Outplacementbegeleiding is de ondersteuning door een erkend outplacementbureau die in opdracht van een werkgever diensten verleend aan een ontslagen medewerker. Dit kan zowel begeleiding en ondersteuning in groep als op individuele basis inhouden.

Doel is om de ontslagen medewerker zo goed mogelijk op te vangen om deze vlot terug te lanceren naar een nieuwe loopbaan.

Outplacement aanbod

Elke werkgever kan beroep doen op Centrum In Balans voor outplacementbegeleiding bij ontslagen medewerkers. Zo gaan we hen stap voorbereiden op de volgende stap in hun loopbaan en helpen om een nieuwe passende job te vinden.

Het outplacementtraject is praktisch en resultaatsgericht opgebouwd en bestaat uit 3 modules.

In een eerste module staan we stil bij je loopbaangeschiedenis,  je talenten, vaardigheden, waarden, energiegevers en valkuilen. We gaan ook stil staan bij de impact van een ontslag op je mentaal welzijn. Een ontslag kan je doen twijfelen aan jezelf,  je capaciteiten en je zelfvertrouwen.  Daarnaast kan een ontslag ook een verlieservaring zijn voor jou die je eerst nog moet verwerken alvorens je tot ‘actie’ over gaat.  Je bent niet alleen je job kwijt maar ook je structuur, je financiële zekerheid, je collega’s…

In een tweede module gaan we al de opgedane inzichten vertalen in jouw ‘jobprofiel’. We gaan gericht werken aan het opmaken van een cv en elevator pitch die volledig aansluit bij jouw competenties en vaardigheden.
In de derde module gaan we over tot actie. We maken samen een plan van aanpak op, formuleren concrete doelstellingen en gaan over tot actie.

"Ik geloof dat ik de ideale gids ben om mensen te begeleiden in hun outplacementtraject. Een ontslag is altijd een deuk in je zelfvertrouwen en een verlieservaring. Als psycholoog heb ik jarenlang gewerkt als rouw- en verliestherapeut. We gaan dus niet onmiddellijk over tot ‘actie’ maar geven je de tijd om ‘op verhaal’ te komen en dit ontslag te verwerken. Op jouw tempo en ritme gaan we je outplacementtraject verder uitdiepen zodat je fysiek en mentaal volledig klaar bent om de sprong te wagen naar een nieuwe job."

Martien

Regelgeving

De regelgeving rond outplacement is redelijk ingewikkeld en is afhankelijk van welk soort verplicht outplacementtraject de werkgever moet aanbieden. De personeelsdienst van de werkgever kan beroep doen op zijn/haar sociaal secretariaat om het juiste outplacementtraject te definiëren.

De wet voorziet vier types van  verplichte outplacement voor de werkgever

  • De algemene regeling van outplacement
  • De specifieke regeling van outplacement voor werknemers minimum 45 jaar.
  • De specifieke regeling van outplacement in het kader van een activerend beleid bij herstructureringen.
  • Outplacement wegens medische overmacht.

 

Daarnaast kan er ook ‘vrijwillig’ outplacementbegeleiding worden aangeboden door de werkgever aan de ontslagen werknemer. Hier is de werkgever niet verplicht om een outplacementbegeleiding aan te bieden maar kan dit vrijwillig doen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wenst u verder te gaan?