Individuele coaching

op de werkvloer

Met mijn 20 jaar ervaring als psycholoog/loopbaancoach gespecialiseerd in stress, uitputting en burn-out kun je mij als specialist inhuren om je medewerkers mentaal gezond aan boord te houden. Soms gebeurt het dat medewerkers baat hebben bij een individuele aanpak. Tijdens een coachingstraject gaan we dieper in op bepaalde problemen of vragen  rond de loopbaan. Samen kijken we hoe we dit kunnen aanpakken.  

Wat?

Soms hebben medewerkers nood aan een externe vertrouwenspersoon. Uit ervaring merken we dat medewerkers niet snel geneigd zijn om vertrouwelijke informatie rond hun mentale gezondheid te delen met interne vertrouwenspersonen. De drempel is vaak te hoog.

Eerste tekenen van uitputting en stress. Hier werken we ‘preventief’ om uitval te voorkomen.

De medewerker helpen om een vlotte heropstart te maken na een periode van afwezigheid door ziekte. Het is sterk aangewezen om de medewerker hierin goed te ondersteunen en stil te staan bij energiegevers en energienemers.

Medewerkers die nood hebben aan een nieuwe uitdaging binnen hun takenpakket of een andere werkomgeving. Tijdens de gesprekken staan we stil bij hun talenten/potentieel en werkomgevingsbehoeften.

Voor wie?

  • Medewerkers (arbeiders/bedienden/leidinggevenden) die op de werkvloer eerste tekenen van stress en uitputting vertonen en hier willen aan werken.
  • Medewerkers die veel conflicten en spanningen ervaren binnen een team of met een collega.
  • Reïntegratietrajecten bij medewerkers die terugkeren naar het werk na een tijdje afwezigheid en dit vlot willen laten verlopen.
  • Medewerkers die vaak (kortdurend) afwezig zijn en nood hebben aan wat ondersteuning.
  • Leidinggevenden of lijnmanagers die nood hebben aan een externe vertrouwenspersoon en willen groeien in hun leiderschapsstijl.

Praktisch

Deze gesprekken kunnen doorgaan in een aparte ruimte in het bedrijf of de organisatie.  Een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen werken in een sfeer van vertrouwen  is dat deze ruimte de nodige privacy voorziet. Alle informatie uit deze gesprekken valt onder strikt beroepsgeheim en wordt niet teruggekoppeld aan de opdrachtgever.  Er is geen inhoudelijke terugkoppeling maar er kan wel een ‘aanbevelingsrapport’ worden opgemaakt, altijd in samenspraak met de medewerker.  Dit rapport kan worden toegelicht aan de HR of personeelsverantwoordelijke. Deze aanbevelingen kunnen worden geïntegreerd in het personeelsbeleid van het bedrijf. Maar enkel na uitdrukkelijke inzage en toestemming van de betrokken medewerker.

Heb je interesse om beroep te doen op mijn expertise en kennis? Neem dan gerust contact op via het contactformulier, per mail of telefonisch. Ik kom graag tot bij u persoonlijk langs om dit aanbod grondig toe te lichten en een offerte/voorstel op maat op te stellen.

Je kan mij inhuren voor individuele coaching op de werkvloer voor een tijdsblok van 3 uur. In dit tijdsblok kunnen er maximum 4 medewerkers worden gecoacht.  Er wordt gevraagd om een samenwerking aan te gaan van minimum 3 maanden. Dit kan telkens verlengd worden met 3 maanden. Een minimum tijdsduur van 3 maanden is belangrijk om de continuïteit en kwaliteit te bewaken van het coachingstraject van de medewerker.

Prijs per blok van 3 tijdsuren is 560 euro (exclusief BTW) en omvat de voorbereidingen, de sessie, groeimap en verplaatsingskosten.  

Betalen kan via de ‘werkbaarheidscheque’.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wenst u verder te gaan?