Werkbaarheidsscan

De werkbaarheid in je organisatie kan in kaart worden gebracht via de ‘werkbaarheidsscan’.

Elk bedrijf of organisatie die werk wil maken van ‘werkbaar werk’ en wil inzetten op het verhogen van het mentaal welzijn van zijn medewerkers en leidinggevenden kan beroep doen op mijn expertise om de werkbaarheid van je bedrijf of een afdeling in kaart te brengen.

Werking

De werkbaarheidsscan werkt via een onderbouwde vragenlijst met een diepte interview per medewerker.  Ook al de leidinggevenden krijgen een individuele scan. Hier wordt gepeild naar belangrijke werkfactoren die een impact hebben op het mentaal welbevinden van de medewerkers en leidinggevenden. We peilen naar verschillende werkdomeinen (werksfeer, werkomgeving, werkgeverschap, werknemerschap en werkinhoud).

De uitkomst van deze scan wordt gegoten in een ‘aanbevelingsrapport rond werkbaar werk’.

De scan wordt altijd afgenomen met twee gespecialiseerde psychologen/bedrijfscoaches om een veelzijdig beeld te schetsen van de werkbaarheid en het mentaal welzijn van je bedrijf of afdeling.

De resultaten van de scan worden gegoten in een aanbevelingsrapport met een actieplan op korte en lange termijn. Dit rapport wordt mondeling toegelicht. Na 3 en 6 maanden is er een opvolgingsgesprek voorzien om te kijken of de aanbevelingen goed worden geïntegreerd in het bedrijf of, indien nodig, nog wat kunnen worden bijgestuurd.

Wanneer wordt het aanbevolen?

Met de hoge cijfers rond absenteïsme en ziekteverzuim moeten we meer dan ooit inzetten op preventie en mentaal welzijn bij medewerkers op de werkvloer. Het afnemen van een werkbaarheidsscan is een zeer laagdrempelige manier om te weten hoe mentaal gezond je bedrijf of organisatie is en welke acties je kan uitvoeren om dit te versterken. De scan is aangewezen wanneer:

  • Je een hoog cijfer rond ziekteverzuim hebt in je bedrijf of binnen een team.
  • Je een groot personeelsverloop hebt.
  • Je vacatures moeilijk ingevuld krijgt.
  • Je ervaart dat er onderhuidse spanningen of een slechte sfeer is binnen het bedrijf of een afdeling.
  • Je werk wil maken van een goed imago als ‘zorgend bedrijf met aandacht voor het mentaal welzijn van iedereen op de werkvloer.

Wist je dat een werkgever die inzet op het ‘mentaal welzijn’ van zijn medewerker ook een veel beter en ‘menselijker’ imago krijgt en op die manier veel sneller openstaande vacatures krijgt ingevuld? Je versterkt er dus ook je marktpositie mee op de arbeidsmarkt en het maakt jou een ‘aantrekkelijke’ werkgever. Want uit onderzoek blijkt dat naast ‘loon’ , ‘welzijn op het werk’ nummer 2 is van aantrekkelijke voorwaarden voor kandidaten.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wenst u verder te gaan?